CAPTRON泛用型錄

                                             + 點此下載

光電感應器

                                             + 點此下載

CANEO series10 

                                             +點此下載

CANEO series4x

                                             +點此下載

oneGRID燈示揀選

                                             +點此下載

液位感應器

按鈕開關SENSORswitches 型錄

                                             +點此下載

雙手控制安全開關SAFECAP

工業自動化產業的應用

                                              +點此下載

建築產業的應用

交通與運輸行業的運用

                                             + 點此下載

LED信號燈-CML1

LED信號燈-CDL1

LED信號燈-CTL1

                                             + 點此下載